Toernooireglement Open Voorster Schaakkampioenschappen

Algemeen

 1. Systeem
  Het toernooi wordt in 5 of 6 ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem op weerstandspunten. Wanneer de toernooileiding het nodig acht, kan de indeling hier van afwijken. Elke poule bestaat uit 16 tot 22 deelnemers, gestreeft wordt naar een even aantal deelnemers per poule. De sterkste spelers zitten in de A-poule, vervolgens in de B-poule, enz...
 2. Indeling
  Poule indeling geschied door de organisatie op basis van de opgaves. In principe wordt er ingedeeld op rating, maar de organisatie behoudt het recht hiervan af te wijken indien zij dit nodig acht. Nrs 1 en 2 van de B- en C-poule van het voorgaande toernooi hebben het recht een poule hoger te spelen.
 3. Speeltempo
  Het speeltempo is 1 uur en 40 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1 per persoon per partij. Voor jeugdspelers kan een aangepast speeltempo gehanteerd worden van 1 uur en 25 minuten + 10 seconden per zet vanaf zet 1.
 4. Kampioen
  De klassering na 6 rondes wordt als volgt bepaald:
  a. meeste wedstrijdpunten
  b. meeste weerstandspunten
  c. meeste SB-punten
  d. onderling resultaat
  e. loting
 5. Schaakregels
  Er wordt gespeeld volgens de regels van het FIDE-reglement. Met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het niet op tijd aanwezig zijn bij aanvang van de wedstrijd wordt het SOS-competitiereglement gebruikt.
 6. Verhinderingen
  Bij verhindering dient de wedstrijdleider tijdig ingelicht te worden.
  Partijen kunnen niet meer vooruit of nagespeeld worden.
 7. Terug trekken uit toernooi
  Wanneer een speler zich na begin van het toernooi terugtrekt, heeft dit de volgende consequenties:
  a. uitslagen van gespeelde partijen blijven gehandhaafd.
  b. indien het aantal spelers in een poule oneven is geworden: voor de nog te spelen ronden van het toernooi krijgt de laatst geplaatste speler, die nog geen bye gehad heeft, een bye die 1 punt oplevert.
 8. Onvoorzien
  In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

Aanhangsel A-poule

 1. Prijzen
  Er wordt gespeeld om een wisselbeker, de Jacques van Geldercup. Na winst in drie op elkaar volgende toernooien of na totaal vijf keer winst mag de winnaar de wisselbeker houden. Voor de beste 3 spelers zijn naast prijzen in natura ook geldprijzen beschikbaar. Voor de winnaar 45 euro, de nummer twee 30 euro en de nummer drie krijgt 15 euro. De geldprijzen worden niet gedeeld.

Aanhangsel B-poule

 1. Prijzen
  Voor de nummers 1 t/m 3 zijn prijzen in natura en geldprijzen beschikbaar. Voor de winnaar 30 euro, de nummer twee 20 euro en de nummer drie 10 euro. De geldprijzen worden niet gedeeld. Bovendien hebben de nummers 1 en 2 recht op een plek in de A-poule voor het volgende toernooi.

Aanhangsel C-poule

 1. Prijzen
  Voor de nummers 1 t/m 3 zijn prijzen in natura en geldprijzen beschikbaar. Voor de winnaar 15 euro, de nummer twee 10 euro en de nummer drie 5 euro. De geldprijzen worden niet gedeeld. Bovendien hebben de nummers 1 en 2 recht op een plek in de B-poule voor het volgende toernooi.