Het dorp Voorst, in de gelijknamige gemeente, heeft ook een schaakvereniging: de Voorster Schaakclub, ook wel VSC genoemd.

De Voorster Schaakclub werd opgericht in 1937. Het doel van de vereniging is het stimuleren, instandhouden en het uitbreiden van de beoefening van de schaaksport. De vereniging streeft dat doel na door het intensief ontplooien van verschillende activiteiten, zoals:

Het ledental van de vereniging is op dit moment 34 leden waaronder 1 jeugdlid.

De contributie per jaar bedraagt € 75,- voor senioren en € 30,- voor jeugdleden (tot 18 jaar).

Leden zijn automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

Belangstellenden kunnen vrijblijvend op de clubavonden komen kijken, ook dames zijn van harte welkom.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij John Eekhuis, de secretaris van de club, tel. 06 55415457. U kunt natuurlijk ook reageren via .