Reglement Bekercompetitie

Art. 1) Elk jaar wordt een knock-out bekertoernooi gehouden, waaraan alle clubleden kunnen deelnemen. Voor aanvang van de bekercompetitie inventariseert de wedstrijdleider wie mee wil spelen met de bekercompetitie. Tijdens de ledenvergadering wordt bepaald wie de wedstrijdleider is, dit hoeft niet de interne competitieleider te zijn.
Art. 2a) De bekercompetitie is een afvalrace. Nadat een speler een wedstrijd verloren heeft is deze speler uitgeschakeld. De winnaar van een wedstrijd gaat door naar de volgende ronde.
Art. 2b) Is een partij remise dan volgt een tiebreak. In een tiebreak wordt er opnieuw geloot om de kleur, krijgt wit 6 minuten en zwart 5 minuten. Wit moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde, bij remise gaat zwart door naar de volgende ronde.
Art. 3) Het speeltempo van een bekerpartij is 1:45 uur per persoon per partij, zodat er tijd overblijft voor een eventuele tiebreak. Indien een van de spelers een jeugdspeler is, dan is het speeltempo 0:45 uur per persoon per partij. In onderling overleg kan eventueel een aangepast speeltempo worden afgesproken.
Art. 4) De winnaar van de laatste ronde (de finale) is bekerkampioen van de Voorster Schaakclub. Hiervoor zal een prijs in de vorm van een beker beschikbaar komen.
Art. 5a) Paring in de bekercompetitie komt als volgt tot stand. Voor elke ronde zal er geloot worden wie tegen wie speelt en wie wit heeft. Bij de loting wordt geen rekening gehouden met speelsterkte, kleuralternering of het aantal keer dat een speler een bepaalde kleur heeft gehad.
Art. 5b) Byes worden enkel toegekend in de 1e ronde van de bekercompetitie. De eerste ronde bestaat uit zoveel spelers als minimaal nodig is om het aantal overblijvende spelers op een macht van twee (bv. 16 of 32) te laten uitkomen. Het toekennen van deze byes geschied door loting.
Art. 6a) Elke ronde wordt op een (aan het begin van het seizoen) vastgestelde datum gespeeld.
Art. 6b) Spelers die op een speeldatum verhinderd zijn dienen de partij vooruit te spelen op een onderling af te spreken datum. De uitslag van de vooruit gespeelde partij moet voor de speeldatum van de betreffende ronde doorgegeven zijn aan de wedstrijdleider.
Art. 6c) Reeds uitgeschakelde spelers schaken op een speeldatum een gewone partij voor de interne competitie.
Art. 7) Bekerpartijen tellen mee voor de interne competitie. De eventuele tiebreak telt niet mee voor de interne competitie.
 

Een voorbeeld: er schrijven zich 25 spelers in. Voor de tweede ronde moeten er 16 overblijven; dit wordt bereikt door 9 partijen te spelen waardoor 9 van de 25 spelers afvallen. Bij de loting worden dus 18 spelers ingedeeld en krijgen 7 spelers voor deze eerste ronde een bye. De 9 winnaars en de 7 spelers met een bye gaan over naar de volgende ronde. Na elke ronde wordt er opnieuw geloot wie tegen wie moet spelen.

Aantal deelnemers: n (16 < n <= 32)  
1e ronde: n 16 partijen 2 x n 32 spelers
32 n byes
2e ronde:  8 partijen 16 spelers
3e ronde (kwart finale):  4 partijen                              8 spelers
4e ronde (halve finale): 2 partijen 4 spelers
5e ronde (finale): 1 partij                               2 spelers
 

Met het verwachte aantal deelnemers tussen 16 en 32 zullen er dus 5 rondes ingeplanned moeten worden.